Organizacja przedszkola

Podstawa prawna

Punkt Przedszkolny „Ptasie Radio” powstał zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
Od 2009 roku jesteśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa pod numerem 40/PPN/09.
Nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym „Ptasie Radio” sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN i zgodnie z nim przygotowujemy dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole. Wspieramy jego rozwój fizyczny, intelektualny, społeczny i emocjonalny, dbamy by osiągnęło pożądany stopień gotowości do podjęcia nauki w pierwszej klasie i z powodzeniem uczestniczyło w dalszych etapach edukacji. Stwarzamy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do rozwijania zainteresowań, zachęcamy je do działania, inspirujemy i motywujemy do aktywności ruchowej. Dzięki codziennemu obcowaniu z przyrodą, nasze przedszkolaki poznają ją, odkrywają mądrość jej praw i uczą się świadomie korzystać z jej zasobów.

Funkcjonowanie

„Ptasie Radio” (Warszawa, Stare Bemowo, ul. G. Leibniza 1) jest czynne od poniedziałku do piątku w dogodnych dla rodziców godzinach.

Oferujemy bezpłatne godziny adaptacyjne dla dzieci i rodziców, a po ich wykorzystaniu (w przypadku wolnych miejsc) możliwość wykupienia płatnych godzin adaptacyjnych w ramach „Przedszkola na godziny”.

Dzieci mogą uczęszczać do nas w ramach pakietów (określone umową godziny dnia), a także w ramach karnetów godzinowych (w dowolnie wybrane dni i godziny).

Zajęcia edukacyjne odbywają się w budynku przedszkolnym i w terenie.
Dzieci codziennie, bez względu na warunki pogodowe (oczywiście wykluczając ekstremalne), spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, a także na długim spacerze w graniczącym z naszym przedszkolem lesie.

 

Dzięki prowadzeniu edukacji w bliskim kontakcie z przyrodą obserwujemy to co podkreśla wielu badaczy:
aktywność w środowisku naturalnym stanowi promowanie holistycznego rozwoju dzieci, ponieważ sprzyja wzrostowi we wszystkich domenach rozwojowych (adaptacyjnej, estetycznej, poznawczej, komunikacyjnej, sensomotorycznej i społeczno-emocjonalnej),
dzieci, które mają częste pozytywne doświadczenia ze światem natury, są mniej podatne na stres;
środowisko naturalne zapewnia znacznie więcej (i znacznie lepszych) kontekstów rozwoju i nauki niż sale lekcyjne i place zabaw;
zabawy w środowisku naturalnym umożliwiają naukę poprzez dowolne strategie uczenia się;
zabawa w naturalnym otoczeniu jest bardziej zróżnicowana, złożona i twórcza niż zabawa w innych typach przestrzeni, dlatego też niezwykle intensywnie stymuluje rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci;
aktywność w środowisku naturalnym generuje mniej wypadków i sytuacji konfliktowych, niż ta realizowana w tradycyjnych przestrzeniach edukacyjnych;
zapewnienie dzieciom częstych pozytywnych doświadczeń z naturą jest najskuteczniejszym sposobem na zaszczepienie w nich na całe życie poczucia troski i odpowiedzialności za świat przyrody oraz przeciwdziałania rozwojowi w nich bezpodstawnych obaw i uprzedzeń dotyczących natury, które utrudniają rozwój etyki ekologicznej.

Grupa przedszkolna

W „Ptasim Radiu” jest jedna, różnowiekowa grupa przedszkolaków w wieku od 2 do 6 lat. Nasze przedszkole przygotowuje dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat („Zerówka”), do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Dzięki różnowiekowości dzieci w grupie (tzw. grupa rodzinkowa) mamy możliwość skoncentrowania się na każdym dziecku i wspierania jego indywidualnego rozwoju. Zróżnicowane oddziaływanie i dostosowane do możliwości dzieci wymagania są wpisane w ten model organizacyjny przedszkola.
Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że przebywanie dzieci w grupach mieszanych wiekowo w sposób wyjątkowy sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi, kształtuje empatyczność i rozwija zdolność akceptacji różnic pomiędzy ludźmi.

W naszym przedszkolu grupą dzieci zajmuje się stale nauczycielka oraz jedna lub dwie osoby opieki (w zależności od potrzeb).

Współpraca z rodzicami

Wychodzimy z założenia, że dobra współpraca z rodzicami naszych przedszkolaków, partnerstwo w podążaniu za rozwojem dziecka, jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na osiągane przez nas efekty pracy edukacyjno-wychowawczej. Praktyka tzw. „otwartych drzwi” w kontaktach z rodzicami, współpraca z nimi w atmosferze wzajemnego zrozumienia, sympatii i zaufania pozwalają nam wspólnie dbać o jak najlepszy rozwój powierzonego nam przedszkolaka. Dzięki takiemu podejściu możemy stworzyć wokół każdego dziecka atmosferę spokoju, życzliwości, akceptacji i zrozumienia. Dzięki temu również, utrzymujemy nadal bliskie kontakty z naszymi absolwentkami i absolwentami (najstarsi są już nastolatkami) i ich rodzicami. Niejednokrotnie uczęszczało i uczęszcza do naszego przedszkola ich rodzeństwo, krewni i znajomi.

Aktywne wakacje

Co roku zapraszamy dzieci, nie tylko z naszego przedszkola, do wzięcia udziału w autorskim projekcie „Aktywne wakacje”.
Aktywne wakacje” to przede wszystkim czas świetnej zabawy, głownie na świeżym powietrzu. Dzieci mogą np. w ramach „podróży po świecie”, poznać zwyczaje Eskimosów (wyruszyć na połowy ryb na krze lodowej), stoczyć bitwę morską jako pirat na wykonanym przez siebie okręcie pirackim, wybudować góry w naszym ogrodzie, wziąć udział w dorocznych zawodach sportowych, obserwować niebezpieczne lawiny i wybuchy wulkanów, brać udział w wykopaliskach archeologicznych i uczestniczyć w wielu ciekawych grach terenowych w naszym lesie i przedszkolnym ogrodzie.