Metody Pracy

Przy organizacji zajęć wychowawczo-dydaktycznych wykorzystujemy wiele nowoczesnych, wspierających wszechstronny rozwój dziecka metod, między innymi:

Metoda ruchu rozwijającego – Weroniki Sherborne (rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała);

Metoda Dobrego Startu – wg. Opracowań Marty Bogdanowicz (jednoczesne rozwijanie wielu funkcji językowych, spostrzeżeniowych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej);

Dziecięca matematyka – Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej (metoda zabawy matematycznej wspomagająca rozwój umysłowy dzieci);

Elementy Pedagogiki Marii Montessori (rozwijanie umiejętności dzieci według ich indywidualnego tempa rozwoju);

Metoda Kinezjologii Edukacyjnej – Paula Dennisona (tzw. gimnastyka mózgu - „ożywienie” i aktywizacja mózgu i systemu nerwowego poprzez serię ćwiczeń ruchowych);

Metoda aktywnego słuchania – Batii Strauss (rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej, przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej);

Metoda Klanzy – Polskiego Stowarzyszenia Pedagogiki Zabawy Klanza (wyzwalanie radości i spontaniczności);

Metody polisensoryczne (wykorzystujące wszystkie zmysły dziecka do stworzenia mu optymalnych warunków rozwoju, „Poranny Krąg”).

Korzystamy z przewodników metodycznych zatwierdzonych przez MEN i zgodnych z nową podstawą programową, m.in. z cykli wydawniczych WSiP, a także wszelkich dostępnych pomocy dydaktycznych zapewniających wielokierunkowy rozwój dziecka.

Realizujemy również program rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka).