Metody Pracy/Kadra

Przy organizacji zajęć wychowawczo-dydaktycznych wykorzystujemy wiele nowoczesnych, wspierających wszechstronny rozwój dziecka metod, między innymi:

Metoda ruchu rozwijającego – Weroniki Sherborne (rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała);

Metoda Dobrego Startu – wg. Opracowań Marty Bogdanowicz (jednoczesne rozwijanie wielu funkcji językowych, spostrzeżeniowych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej);

Dziecięca matematyka – Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej (metoda zabawy matematycznej wspomagająca rozwój umysłowy dzieci);

Elementy Pedagogiki Marii Montessori (rozwijanie umiejętności dzieci według ich indywidualnego tempa rozwoju);

Metoda Kinezjologii Edukacyjnej – Paula Dennisona (tzw. gimnastyka mózgu - „ożywienie” i aktywizacja mózgu i systemu nerwowego poprzez serię ćwiczeń ruchowych);

Metoda aktywnego słuchania – Batii Strauss (rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej, przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej);

Metoda Klanzy – Polskiego Stowarzyszenia Pedagogiki Zabawy Klanza (wyzwalanie radości i spontaniczności);

Metody polisensoryczne (wykorzystujące wszystkie zmysły dziecka do stworzenia mu optymalnych warunków rozwoju, „Poranny Krąg”).

Korzystamy z przewodników metodycznych zatwierdzonych przez MEN i zgodnych z nową podstawą programową, m.in. z cyklu Wydawnictwa WSiP „Plac Zabaw”, a także wszelkich dostępnych pomocy dydaktycznych zapewniających wielokierunkowy rozwój dziecka.

Realizujemy również program rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka).

KADRA

Kadrę naszego przedszkola stanowią doświadczeni w pracy pedagogicznej, świetnie wykształceni nauczyciele.

Praca z dziećmi jest dla nas inspirująca, daje nam mnóstwo radości i przyjemności. Mamy wiele pasji, którymi dzielimy się z naszymi przedszkolakami, mnóstwo pozytywnej energii i tak potrzebne w naszej pracy poczucie humoru połączone z dużym dystansem do siebie. Wszyscy staramy się pamiętać, że my też byliśmy dziećmi.

mgr Katarzyna Błażejewska – nauczycielka, wychowawczyni grupy

mgr Piotr Olek – logopeda, pedagog specjalny, masażysta I i II stopnia

mgr Katarzyna Kryk - Skowron – psycholożka dziecięca i rodzinna

mgr Julia Posternak – filolożka, lektorka języka angielskiego

mgr Natalia Krzemieńska – dyplomowana instruktorka tańca, Zumby i fitness, dietetyczka, choreografka, specjalistka z zakresu medycyny tańca

mgr Dariusz Wróbel – dyrektor

mgr Maria Wróbel – wicedyrektorka