Oferta

„Ptasie Radio” oferuje:

codzienną naukę i zabawę w terenie – w naszym pięknym, rozległym, zalesionym, przedszkolnym ogrodzie oraz rozciągającym się tuż za naszym ogrodzeniem lesie;

zajęcia z języka angielskiego (metodami: naturalną, audiowizualną, TPR, dramy) z podziałem na dwie grupy umiejętnościowe;

codzienne czytanie książek, zarówno w sali przedszkolnej, jak i w plenerze;

grupowe zajęcia logopedyczne, przesiewowe badania logopedyczne prowadzone przez pedagoga specjalnego, logopedę;

zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami kinezjologii edukacyjnej (przy dźwiękach gitary);

zajęcia eksperymentalno-doświadczalne w ramach projektu „Mały Badacz”;

warsztaty psychoedukacyjne (podzielone na dwie grupy wiekowe) połączone z obserwacją dzieci przez psychologa, a także opiekę przychodni psychologiczno-pedagogicznej;

zajęcia teatralne w ramach przedszkolnego teatrzyku „Czerwony Szpak” oraz cykliczne (dodatkowo płatne) „Spotkania Teatralne” – spektakle wystawiane w „Ptasim Radiu” przez profesjonalne grupy teatralne;

zajęcia taneczne – Zumba Kids;

zajęcia umuzykalniające (rytmiczno-muzyczne);

zajęcia w kółku warcabowym i szachowym;

zabawy w kodowanie, przygotowujące do nauki programowania;

warsztaty „Co to znaczy być niepełnosprawnym”;

zabawy kulinarne – „Kuchcikowo”;

troskliwą, wykwalifikowaną opiekę nad dziećmi;

współpracę z innowacyjną, twórczą kadrą wykorzystującą aktywizujące, nowoczesne metody pracy z dziećmi;

indywidualne spotkania z nauczycielem;

dobre praktyki we współpracy z rodzicami – partnerstwo w podążaniu za rozwojem dziecka;

indywidualne spotkania adaptacyjne (jedno dziecko lub rodzeństwo z rodzicem/opiekunem na zajęciach z różnowiekową grupą przedszkolną);

cykliczne spotkania okolicznościowe (np. pasowanie na przedszkolaka, Dzień Mamy, imprezy świąteczne);

organizację dni tematycznych (np. Dzień Ziemi, Dzień Książki, Bal Karnawałowy, Andrzejki);

udział w akcjach charytatywnych (np. Góra Grosza);

udział w kampaniach społecznych (np. Cała Polska czyta dzieciom, Przytul dziecko);

elastyczny system opłat (pakiety, karnety, opieka na godziny);

systematycznie dezynfekowaną i ozonowaną przestrzeń do zabawy, nauki i pracy w pomieszczeniach przedszkolnych;

REKRUTACJA TRWA CAŁY ROK!

Wszelkie informacje pod numerem 609 026 599