O nas

„Obserwować znaczy uczyć się, fascynować. Z fascynacji rodzi się pasja, a pasja to kwintesencja życia. Przebywając wśród przyrody kształtujemy szacunek do niej i wrażliwość: uczymy się patrzeć i słuchać inaczej.”

Ten cytat w pełni oddaje jakiego typu misję pragniemy realizować w „Ptasim Radiu”.

Dzielimy się z dziećmi naszą pasją jaką jest przyroda i zachodzące w niej procesy. Kontakt z naturą jest wyjątkową okazją do pobudzenia w dziecku chęci do nauki, podglądania natury, samodzielnego odkrywania jej tajemnic, kształtowania logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków.

Pomagamy rodzicom w wychowywaniu człowieka otwartego, wolnego od uprzedzeń, stereotypów i etykietowania. Który ma poczucie własnej wartości, podejście badacza do nowości, dostrzega problemy, planuje działania, podejmuje je i myśli. Człowieka, który umie świadomie korzystać z emocji jako źródła informacji o sobie i o świecie. Dostrzegającego piękno otaczającej go przyrody, potrafiącego umiejętnie korzystać z jej zasobów, a także o nią dbać.

W realizacji tej ważnej misji pomaga nam nasze usytuowanie. Budynek przedszkolny jest otoczony wiecznie zielonym, rozległym ogrodem. Do sal przedszkolnych zaglądają nam sosny, dęby, cisy, wielkie rododendrony i hortensje. Wiosną nad placem zabaw kwitną czereśnie, latem dojrzewają oplatające ogrodzenie winogrona. Za ogrodzeniem rozciąga się Bemowski las, do którego chodzimy z przedszkolakami na codzienne, długie spacery, podczas których niejednokrotnie mamy okazję spotkać sarny, usłyszeć i zobaczyć dzięcioła czarnego, wilgę, myszołowa, klucze żurawi i dzikich gęsi.

Wychodzimy z założenia, że nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania.

W przedszkolnym ogrodzie i lesie dzieci mają możliwość aktywnego obserwowania, uczenia się, wielozmysłowego poznawania świata. Sprzątając las, pielęgnując rośliny, grabiąc jesienią liście na schronienia dla jeży i innych małych mieszkańców naszego ogrodu, rozwieszając zimą pokarm dla ptaków, dzieci uczą się odpowiedzialności oraz dbania o otaczający nas świat.

W „Ptasim Radiu” indywidualizujemy proces kształcenia zarówno w odniesieniu do treści, jak i tempa uczenia się. Przyjmujemy, że to nie wiek, a poziom rozwoju dziecka determinuje jego zachowania i zainteresowania.

Wychodzimy z założenia, że dzieciom nie jest potrzebny napięty jak struna program i wieczny pośpiech. Dzieci mają dużo czasu na swobodną, nieskrępowaną zabawę i spontaniczne poznawanie świata.

Tworzymy jedno z naturalniejszych środowisk rozwojowych jakim jest mała, różnowiekowa – „rodzinkowa” grupa dzieci. W tak zróżnicowanej grupie przedszkolak nie tylko uczy się od rówieśników, ale także od młodszych i starszych dzieci, a jego edukacja społeczna jest szybsza i skuteczniejsza. Adaptacja nowych przedszkolaków przebiega sprawniej, a dzieci w sposób naturalny i samoistny uczą się postaw tolerancji i partnerstwa w środowisku nie ograniczonym jedynie do równolatków.